KWW Waldemar Paszkowicki - Konkrety dla Pyskowic

O projekcie

KWW Waldemar Paszkowicki - Konkrety dla Pyskowic

Zakres prac

Stworzenie grafiki i póżniejsze jej wdrożenie,
Wdrożenie grafiki do systemu CMS

Szczegóły

Czas: 7 dni, 3 godziny
Narzędzia:
Kategoria: