System Obsługi Procesu Dyplomowania

O projekcie

Aplikacja stworzona w ramach pracy magisterskiej o tytule "Sposób komputerowego wspomagania procesu dyplomowania na kierynku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji", realizowanej i obronionej na Wydziale Organizacji i Zarządzadnia Politechniki Śląskiej.

Zakres prac

Kompletne odwzorowanie w aplikacji procedur obowiązujących dla procesu dyplomowania na Wydziale Orgnizacji i Zarządzania.

Szczegóły

Czas: 3 miesiące, 11 dni