Waldemar Paszkowski

O projekcie

Strona internetowa radnego miasta Pyskowice dr Waldemara Paszkowskiego

Zakres prac

Stworzenie grafiki i póżniejsze jej wdrożenie,
Wdrożenie grafiki do systemu CMS

Szczegóły

Czas: 2 miesiące, 2 dni
Narzędzia: PHP, MySQL