Wykonanie Inteligentnego Systemu Obsługi Zdarzeń Eksploatacyjnych

O projekcie

Wykonanie Inteligentnego Systemu Obsługi Zdarzeń Eksploatacyjnych
Wykonanie oprogramowania w ramach projektu "Inteligentny, zintegrowany system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności P. W. i K. Sp. z o. o. w Rybniku" pod tytułym "Badanie przepływów informacji i procesów w inteligentnym systemie wspomagania decyzji w obszarze eksploatacji i remontów w przedsiębiorstwie wodociągowym" w ramach projektu 1.4.4.1.
 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku zajęło III miejsce w konkursie „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Park Naukowo-Techniczny „TECHNOPARK GLIWICE” w roku 2012 za  projekt: "Inteligentny, zintegrowany system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK sp. z o.o. w Rybniku", którego częścią jest właśnie oprogramowanie ISOZE.
 

Zakres prac

  • opracowanie programistyczne reguł matematycznych potrzebnych do wyliczeń,
  • stworzenie systemu prezentującego wyniki obliczeń,
  • stworzenie mechanizmu obliczającego wyniki w momencie najmniejszego obciążenia serwera,
  • stworzenie bazy danych w PostgreSQL, zawierającą dane pochodzące z systemu EGERIA Comarch,
  • stworzenie łatwego importu różnych danych pochodzących z plików CVS
  • integracja systemu ISOZE z oprogramowaniem firmy Sygnity,

Szczegóły

Czas: 5 miesięcy, 25 dni
Narzędzia: PHP, PostgreSQL, PostGIS, Dwoo, AJAX